กลุ่มบ้านปูขอเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028 Phuket Thailand ​

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งแรงใจสนับสนุนได้ที่ : https://support.expo2028thailand.com