เกี่ยวกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

ประวัติบริษัท

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท บ้านปู พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เท่ากัน

บ้านปู เน็กซ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ด้วยการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หรือ BPIN ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด หรือ BRE ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การควบรวมกิจการในครั้งนี้ ทำให้บ้านปู เน็กซ์ ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานระดับมาตรฐานสากล เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

ธุรกิจหลักภายใต้การดำเนินงานของบ้านปู เน็กซ์