เกี่ยวกับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT)

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (บ้านปู เน็กซ์) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการ “โซลูชันพลังงานฉลาดTM” ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เพื่อให้ทุกชีวิตเข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด’ มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับเทรนด์การใช้พลังงานแห่งอนาคต แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยยึดมั่นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นำข้อมูลมาวิเคราะห์และขับเคลื่อน (Human Centric & Data Driven) รวมถึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีพลังงานที่ได้มาตรฐานสากลมาพัฒนาเป็น ‘โซลูชันพลังงานฉลาดTM’ (Smart Energy Solutions) เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระให้ธุรกิจของลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

บริการของ บ้านปู เน็กซ์

บ้านปู เน็กซ์ นำเสนอ “โซลูชันพลังงานฉลาดTM” ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระให้ธุรกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วย 5 บริการหลัก ดังนี้

โซลูชันพลังงานฉลาด ของ บ้านปู เน็กซ์

พันธมิตรทางธุรกิจ

บ้านปู เน็กซ์ แสวงหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในบริษัทชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ธุรกิจการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Durapower Holdings Pte Ltd) บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน (LiB) สำหรับรถยนต์และระบบไฟฟ้าสำรอง บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จํากัด (Urban Mobility Tech Co., Ltd.) สตาร์ทอัพไทยผู้ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า มูฟมี (MuvMi) บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด (Haupcar Co., Ltd.) ผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน และบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (G.E.P.P. SA-ARD Co.,Ltd.) บริษัทสัญชาติไทยที่ให้บริการด้านการจัดการขยะ เพื่อร่วมกันส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุด และตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย รวมถึงทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ นำโซลูชันพลังงานฉลาดมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ