วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เพื่อให้ทุกชีวิตเข้าถึงโซลูชันส์พลังงานที่ไร้ขีดจำกัด

พันธกิจ

ผู้ให้บริการโซลูชันส์พลังงานระดับโลก เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนและเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป