โซลูชันฉลาดใช้

โซลูชันฉลาดใช้ | บ้านปู เน็กซ์

โซลูชันฉลาดใช้ของบ้านปู เน็กซ์ คือบริการออกแบบโซลูชันยานพาหนะไฟฟ้า และให้บริการด้านบริหารจัดการระบบขนส่งแบบครบวงจรที่ตอบความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าองค์กร โดยมีแพ็คเกจที่หลากหลายรูปแบบ พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า คาร์ แชร์ริ่งและบริการไรด์ แชร์ริ่ง เพื่อสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในองค์กรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้องโซลูชันฉลาดใช้ ?

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 ด้านของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ของประเทศไทย บ้านปู เน็กซ์ จึงนำบริการโซลูชันฉลาดใช้ หรือบริการออกแบบโซลูชันยานพาหนะไฟฟ้า และบริการด้านบริหารจัดการระบบขนส่งแบบครบวงจร ที่นำเอาเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ มาพัฒนาร่วมกับยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าองค์กรลดต้นทุนเรื่องการขนส่ง รวมถึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของความสะดวก ใช้งานง่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชัน สามารถวางแผนการเดินทางได้ ในราคาที่ประหยัด แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

บ้านปู เน็กซ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบและผลิต หรือจัดหายานพาหนะไฟฟ้า และให้บริการด้านบริหารจัดการระบบขนส่งแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ภายใต้แนวคิด Mobility as a service เราศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจัดหายานยนต์ไฟฟ้าหรือบริการที่เหมาะกับการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตลอดจนนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และดิจิทัลแพลตฟอร์มมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบยานพาหนะ (Fleet management) ภายในองค์กรของลูกค้า พร้อมมอบบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ตัวอย่างบริการโซลูชันฉลาดใช้

เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (e-Ferry) ลำแรกของประเทศไทย

Banpu NEXT e-Ferry เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า

บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่ เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของประเทศไทย ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 625 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 90 คน ความเร็วเดินทางประมาณ 15 นอต ตัวเรือผลิตจากอะลูมิเนียมประกอบกับวัสดุพิเศษ ทำให้น้ำหนักเบาช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง แต่ยังคงแข็งแรงปลอดภัย ทั้งยังไม่เป็นสนิม ลดค่าบำรุงรักษา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บ้านปู เน็กซ์ อีเฟอร์รี่ ทำงานด้วยระบบบริหารจัดการพลังงานควบคุมการผลิต ส่งจ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้เกิดเสถียรภาพและได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เรือมีไฟฟ้าใช้ตลอดการเดินทางและเกิดการประหยัดเต็มอัตรา

บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV Car Sharing)

Banpu NEXT EV Car Sharing บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมมือกับ ฮ้อปคาร์ ให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบระยะสั้น “บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง” สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบระยะสั้น ทั้งแบบชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสามารถรับและปลดล็อครถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน HAUP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มการสัญจรทางเลือกสำหรับการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะที่ประชาชนทุกคนสามารถมีเส้นทางการเดินทางของตัวเองที่สะดวกสบาย ไร้รอยต่อ อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

บริการรถโดยสารแบบไรด์แชรร์ริ่ง

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi

บ้านปู เน็กซ์ และ UMT ร่วมผลักดันการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ผ่านบริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมี (MuvMi) ให้บริการเรียกรถแบบออนดีมานด์ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน MuvMi รวมถึงการแชร์เส้นทางร่วมกับผู้อื่น ช่วยประหยัดค่าโดยสาร และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้พลังงานสูงที่สุด

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% ไม่สร้างฝุ่นควันและมลภาวะ ช่วยลด PM2.5 โดยบ้านปู เน็กซ์เป็นผู้สนับสนุนด้านการลงทุน จัดหาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้ากว่า 15 สถานี โดยกำลังเดินหน้าติดตั้งเพิ่มเติมให้เกิดความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการเดินทางยิ่งขึ้น

ปัจจุบันรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi มีพื้นที่ให้บริการจากกว่า 1,000 จุด ครอบคลุม 6 เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ ภายในเส้นทางมีจุดเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชน ทั้งรถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมาย