ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่

บ้านปู เน็กซ์ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (Renewable Power Generation) มายาวนานกว่า 6 ปี โดยมีการเติบโต และขยายพอร์ตไปยังตลาดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันมีกำลังผลิตพลังงานรวมทั้งสิ้น 657 เมกะวัตต์* โดยมาจากการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีกำลังการผลิตรวม 539 เมกะวัตต์* และการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิต 118 เมกะวัตต์*

*ข้อมูลจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2563