ธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบการใช้พลังงานที่มุ่งส่งมอบโซลูชันในการใช้พลังงานที่เหมาะกับแต่ละองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบ และวิเคราะห์แนวทางในการลดต้นทุนด้านการใช้พลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ด้านเทคโนโลยี และทีมวิศวกรเป็นผู้ดูแลในทุกขั้นตอน

แพ็คเกจการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ

Energy Audit
บริการตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของธุรกิจแบบรายครั้ง
Energy Monitoring
บริการตรวจสอบ มอนิเตอร์ และรายงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของธุรกิจแบบตลอดทั้งปี
Guarantee Saving
บริการรับประกันผลประหยัดจากการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
Shared Saving
บ้านปู เน็กซ์ ลงทุนด้านการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพโดยรับส่วนแบ่งจากผลประหยัดพลังงานร่วมกับลูกค้า