ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า

บ้านปู เน็กซ์ ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ที่มอบโซลูชันและบริการแบบ One stop service ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ศึกษารูปแบบความต้องการใช้งาน และจัดหายานยนต์ที่เหมาะกับการดำเนินงาน ของแต่ละองค์กร ดูแลบริการหลังการขาย ตลอดจนนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

บริการยานยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการแบบครบวงจร

บ้านปู เน็กซ์ สามารถจัดเตรียมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบการจัดการที่แตกต่างกันได้ ตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเชิงลึก เพื่อคัดสรรประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าและออกแบบโซลูชันที่เหมาะสม ตามกระบวนการที่ได้มาตรฐานของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในกมารบริการและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ดูแลบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด
พัฒนาแอปพลิเคชันและการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Fleet management) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและปฏิบัติการของลูกค้า