บ้านปู อินฟิเนอร์จี อีกหนึ่งก้าวสำคัญของบ้านปูฯ สู่การเป็นผู้นำพลังงานแห่งเอเซีย

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา – บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (Banpu Infinergy Company Limited/ BPIN) หนึ่งในบริษัทลูกของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร One Stop Service ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ในระยะแรกจะให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา ระบบไฟถนน และอุปกรณ์ไฟส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ไปจนถึงซ่อมบำรุง เจาะตลาดลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และธรุกิจขนาดใหญ่ภายใต้แนวคิด “Go Green Together” ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเป็นส่วนหนึ่ง ของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนค่าติดตั้งหรือค่าอุปกรณ์ (zero investment) และช่วยลดต้นทุนธุรกิจจากค่าไฟที่ลดลง โดยมี คุณสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด นำเสนอข้อมูลธุรกิจใหม่ให้กับสื่อมวลชน และแขกที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้าจากโครงการต่างๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพของ BPIN ที่จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องเดอะแคมปัส โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

BPIN ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ โดยตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้รวม 300 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการร่วมสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศไทย พร้อมมุ่งมั่นที่จะศึกษาและนำระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ (Electric Vehicle) มาใช้ เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยธุรกิจของ BPIN นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบ้านปูฯ ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด Greener & Smarter เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก