ทีมผู้บริหารบ้านปู อินฟิเนอร์จี นำโดยนางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ และนางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการประกาศการลงทุนครั้งสำคัญด้วยการเข้าซื้อหุ้น จำนวนร้อยละ 25.7 ของซันซีป กรุ๊ป ผู้ผลิตโซลาร์รายใหญ่ของสิงคโปร์ นำโดย มร. แฟรงค์ พวน (ที่ 3 จากซ้าย) Director & Co-Founder มร. ลอเรนซ์ วู (ที่ 2 จากซ้าย) Director & Co-Founder และ มร.คีธ ลิม (ซ้ายสุด) Group Financial Controller โดยจะมีการถ่ายทอดโนว์ฮาวและประสบการณ์ของซันซีป กรุ๊ป จากการให้บริการลูกค้ายักษ์ใหญ่หลายรายในสิงคโปร์ ต่อยอดมาสู่ลูกค้าบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ในประเทศไทย

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (BPIN) ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร One Stop Service ด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัยภายใต้แนวคิด “Go Green Together” ประกาศการลงทุนครั้งสำคัญด้วยการเข้าซื้อหุ้นผ่านบริษัทลูก BPIN Investment Co., Ltd. จำนวนร้อยละ 25.7 ของซันซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.)ผู้นำด้านการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่มูลค่าประมาณ 75 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าประมาณ 55.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,860 ล้านบาท) ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นครั้งนี้จะทำให้ บริษัท BPIN Investment เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน ซันซีป กรุ๊ป ที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตในอยู่ที่ประมาณ 93.3 เมกะวัตต์ และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 182.9 เมกะวัตต์จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและภายใต้การเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดโนว์ฮาวและประสบการณ์ของซันซีป กรุ๊ป จากการให้บริการลูกค้ายักษ์ใหญ่หลายรายในสิงคโปร์ทั้งหน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ Apple, คณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งสิงคโปร์ หรือ Housing Development Board, โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์อเมริกัน, สถาบันราฟเฟิลส์, กลุ่มเครือบริษัทยูไนเต็ด เทคโนโลยี, ท่าเรือจูร่ง, เอบีบี และพานาโซนิค ต่อยอดมาสู่ลูกค้าบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ในประเทศไทย

นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “นอกจากการเร่งขยายตลาดในไทยแล้ว บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ให้ความสำคัญในการเสริมรากฐานบริษัทให้มั่นคงและแข็งแกร่งด้วยความชำนาญ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในไทย ซึ่งการลงทุนครั้งนี้เกิดจากการที่บ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ และซันซีป กรุ๊ป มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและวิสัยทัศน์ตรงกันในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์การให้ความสำคัญในการบริการ และการดูแลระบบพร้อมผนึกจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในด้านเครือข่ายทางธุรกิจและประสบการณ์ด้านพลังงาน เพื่อมุ่งพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคม ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ BPIN ในการเข้าไปสู่ประเทศที่มีรูปแบบการทำธุรกิจพลังงานที่ทันสมัยและมีศักยภาพการเติบโตในธุรกิจพลังงานสะอาดสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบ้านปูฯ Greener & Smarter ที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศของบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ ต่อไปในอนาคต”

The investment will give Banpu Infinergy an increase in power generating capacity of 47 MW of signed projects, thus enhancing its 5-year power-generating capacity goal of 300 MW.

เกี่ยวกับบ้านปู อินฟิเนอร์จีฯ

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชียในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดต้นทุนการบริหารจัดการจากการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มากกว่า 30 ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และความชำนาญจากธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีนและญี่ปุ่นมาต่อยอดเป็นธุรกิจพลังงานสะอาดสำหรับประเทศไทยในอนาคต