บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัย หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ให้การต้อนรับ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่มีบริษัทชั้นนำของโลกด้านพลังงานทดแทนเข้าร่วมแสดงเทคโนโลยี นำโดย นางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด และนางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “แนวทางการทำธุรกิจของกลุ่มบ้านปูฯ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานทดแทนเพื่อสร้างความสมดุลด้านพลังงานในประเทศ และการจัดทำกรอบการทำงานที่จะช่วยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดพลังงาน ได้มากขึ้น ในฐานะ Prosumer ที่มีบทบาททั้งการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) ที่ผลิตด้วยตนเองผ่านโซลาร์รูฟท็อป และบทบาทการเป็นผู้ผลิต (Producer) ผ่านการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินที่ผลิตได้ให้กับรัฐ ซึ่งบ้านปู อินฟิเนอร์จีพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและใช้พลังงานในอนาคตสู่ยุคProsumer โดยจะลงทุนค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมบริการดูแลรักษาระบบตลอดอายุสัญญา”

โดยในงานดังกล่าว บ้านปู อินฟิเนอร์จีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย และมุ่งเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยโซลูชั่นด้านพลังงานทดแทนที่มีความเสถียร ราคาเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการแสดงนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้แพ็คเกจที่หลากหลายสอดคล้องกับการใช้งานจริงและประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมบริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาไปจนถึงการติดตั้งและมอนิเตอร์ที่ครบวงจร One Stop Service ระบบติดตั้งที่ได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์โซลาร์ที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมทีม Call Center ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจ มีความมั่นใจในการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐมุ่งไปสู่ Thailand 4.0

BANPU INFINERGY - ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018

BANPU INFINERGY - ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมบูธของบ้านปูอินฟิเนอร์จีที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018
BANPU INFINERGY - ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด สาธิตกระบวนการที่นำไปสู่ Smart Citiy Concept ด้วยเทคโนโลยี Touch Screen และ Interactive Floor
BANPU INFINERGY - ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018
ผู้เข้าชมงานได้ทดลองใช้ Infinergy Application แอปที่ให้ข้อมูลด้านความคุ้มค่าในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Real-time
BANPU INFINERGY - ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2018
ผู้เข้าชมงานทดลองสวมแว่น Virtual Reality เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018