บรรยากาศในห้องคอนโทรลรูมของบ้านปู อินฟิเนอร์จี

ที่ตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์ของลูกค้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และการเกิด digital disruption ทำให้โลกในยุคปัจจุบันพลิกโฉมจากเดิมไปไม่น้อย ส่งผลให้หลายบริษัทต้องหันมาปรับกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อให้เท่าทันเทรนด์ของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร ที่จะเสริมสร้างการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับกระแสสมาร์ทซิตี้ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมาโดยตลอด จึงได้วางแนวทางให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานอย่าง บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทโซลูชันอย่างครบวงจร ขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้กลยุทธ์ ‘Greener & Smarter” ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านบริการสมาร์ทซิตี้โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการ (pain point) ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “บ้านปูฯ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ บ้านปูฯ บริษัทแม่ถือกำเนิดขึ้นมา ก็ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ พร้อมเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในยุคปัจจุบันที่เทรนด์โลกเปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงได้เพิ่มธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อมารองรับการใช้งานพลังงานที่เพิ่มขึ้นภายใน 5-10 ปี โดยมุ่งมั่นคัดสรรนวัตกรรมและให้บริการพลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม มีความเสถียร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ทันสมัย ตอบโจทย์โลก และเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมุ่งนำเสนอสมาร์ทซิตี้โซลูชันที่ดีที่สุดมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาเสริมการให้บริการลูกค้า ทั้งแอพพลิเคชัน ‘Infinergy’ ที่เอื้อให้ลูกค้าสามารถดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์ และยอดรวมของการประหยัดพลังงานได้แบบเรียลไทม์ ห้องคอนโทรลรูมที่ตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์ได้ตลอดเวลา ทีมบริการหลังการขาย และคอลเซ็นเตอร์ที่คอยดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบแสดงผลการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงานแบบเรียลไทม์ผ่าน ‘Digital signage’ หรือจอดิจิทัล ที่ติดตั้ง ณ ไซด์งานของลูกค้า โดยบ้านปู อินฟิเนอร์จี มีลูกค้าเป็นองค์กรชั้นนำมากมาย ซึ่งล่าสุดคือ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ จังหวัดชลบุรี ที่ถือเป็นสมาร์ทแคมปัสเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ ยังร่วมมือกับบริษัทฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น (FOMM Corporation) ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคืออีกหนึ่งโซลูชันที่เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีถือเป็นการต่อยอดธุรกิจจากการลงทุนในบริษัทผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมพลังงานใหม่ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงตอบรับเทรนด์ด้านพลังงานในอนาคต และเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบ้านปูฯ ที่ได้นำมาใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาพนักงานให้ก้าวเท่าทันโลกเช่นกัน โดยกลุ่มบ้านปูฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่ ที่พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า พร้อมยึดหัวใจหลักของบ้านปูฯ อย่าง “บ้านปู ฮาร์ท(Banpu Heart)” ที่เน้น 3 เสาหลัก คือ ใจรัก (Passionate), สร้างสรรค์ (Innovative) และ มุ่งมั่นยืนหยัด (Committed) โดยเน้นให้พนักงานมีใจรัก มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ กล้าคิด กล้าทำ โดยใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อน และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานอย่างโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพราะพันธสัญญาของบ้านปูฯ คือการมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน พนักงานทุกคนจึงพร้อมใจกันทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด พร้อมนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานมาช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศ ตามคำสัญญาที่ว่า ‘พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน’