บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชียแปซิฟิก

ประกาศการลงทุนครั้งสำคัญ ร่วมลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 21.50 ในบริษัทฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น (FOMM Corporation) ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) จากประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 20 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 635 ล้านบาท โดยการลงทุนครั้งนี้ได้ลงทุนภายใต้ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ซึ่งสะท้อนพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรของกลุ่มบ้านปูฯ ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงานในการให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ต่อไป

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบ้านปูฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีความล้ำหน้าและทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคืออีกหนึ่งโซลูชันที่เราได้ศึกษา และเชื่อมั่นว่าจะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีถือเป็นการต่อยอดธุรกิจจากการลงทุนในบริษัทผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และในวันนี้ เรามีความยินดีที่ได้ลงทุนในบริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคมีโซลูชันมากขึ้นแล้ว ยังช่วยต่อยอดความพร้อมในการผลักดัน ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต ทั้งในเรื่อง เทรนด์รถยนต์ในอนาคต และเทรนด์ของเทคโนโลยี ควบคู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”

นอกจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว หน่วยงาน Banpu Innovation & Ventures หรือ BIV ซึ่งกลุ่มบ้านปูได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดวิทยาการ ความรู้ต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power plants), การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (micro-grids), รถยนต์ไฟฟ้า (EV), สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ยานพาหนะไฟฟ้าภายใต้การพัฒนาของ FOMM ได้มีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Durapower Technology (Singapore) Pte., Ltd.* ซึ่งบ้านปูฯ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.68

“กลุ่มบ้านปู และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นแสวงหาเทคโนโลยีและโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมพลังงานใหม่ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงตอบรับเทรนด์ด้านพลังงานในอนาคต และเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป” นางสมฤดี กล่าว

*หมายเหตุ: บริษัท New Resources Technology Pte. Ltd. ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Durapower Technology (Singapore) Pte., Ltd.

# # #

เกี่ยวกับ บริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท ฟอมม์ คอร์ปอร์เรชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เป็นบริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าจากเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นการพัฒนารถขนาดเล็กสำหรับการเดินทางระยะสั้น สอดคล้องกับชื่อ ‘FOMM’ ซึ่งย่อมาจาก ‘First One Mile Mobility’ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนี้นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้รับการออกแบบสามารถใช้งานแม้ในสภาวะน้ำท่วม ซึ่งทีมงานได้แรงบันดาลใจในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบบลอยน้ำได้นี้หลังเหตุสึนามิในญี่ปุ่นเมื่อปี 2554 สำหรับในประเทศไทย บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อนำเทคโนโลยียานยนต์มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของไทย