ภาพมุมสูงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้านปูฯที่ติดตั้ง ที่บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

อุตสาหกรรมอาหารของไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่ง ทำให้มีผลผลิตที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยการส่งสินค้าคุณภาพเหล่านั้นไปขายยังต่างแดน โดยเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยได้ขยับตำแหน่งเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารลำดับที่ 12 ของโลก ด้วยมูลค่าส่งออก 1.03 ล้านล้านบาท โดยผลไม้แห้งมีมูลค่าส่งออก 1.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่อาหารทะเลกระป๋องมีมูลค่าส่งออก 9.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน หลายบริษัทได้พยายามดำเนินธุรกิจรับกระแสไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลก และส่งผลดีต่อชุมชนโดยรอบ

โดยบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตปลาซาร์ดีนกระป๋องแห่งแรกของไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลไม้อบแห้ง ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 90 ปี ถือเป็นอีกบริษัทที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน เจริญอุตสาหกรรม ยังคงทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปพร้อมกับคัดสรรวิธีดำเนินกิจการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงงานท่าฉลอม บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด จ.สมุทรสาคร เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของทั้งโรงงาน มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1 เมกะวัตต์  กับทีมงานมืออาชีพจากบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยกำลังการผลิตรวมในปัจจุบัน คาดว่าภายใน 1 ปี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้กว่า 740 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 43,000 ต้นต่อปี ลดการใช้น้ำได้กว่า 1.5 ลิตรต่อปีและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้ระบบโซลาร์ได้ปีละประมาณ 450,000 บาท

กนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter มุ่งให้บริการด้านพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร ในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรม “การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานของเจริญอุตสาหกรรม ในตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากจะทำให้บ้านปู อินฟิเนอร์จี เข้าใกล้เป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้รวม 300 เมกะวัตต์ภายในปี 2020 และสร้างสมาร์ทคอมมิวนิตี้ ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออกในการใช้พลังงานสะอาด และลดต้นทุนในการผลิต ไปพร้อมกับสนับสนุนนโยบายภาครัฐไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสานต่อปณิธานของบ้านปูฯ ในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างยั่งยืน”

ปิยวงศ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า “เจริญอุตสาหกรรม ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานและพื้นที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับชุมชน นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจให้ก้าวทันยุคสมัยแล้ว เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างด้วย จึงเป็นที่มาในการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับบ้านปูฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในธุรกิจ อีกทั้ง เรามั่นใจในประสิทธิภาพของระบบที่บ้านปูฯ นำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างชาญฉลาด และบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลตลอดทั้งสัญญา รวมถึงความสะดวกในการตรวจสอบการทำงานของระบบโซลาร์ได้แบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่บ้านปูฯ ได้มอบให้”

บ้านปู อินฟิเนอร์จี ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ การเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและทันสมัยแบบครบวงจร ไปจนถึงการบำรุงรักษา โดยนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มานานกว่า 36 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาต่อยอดเป็นธุรกิจพลังงานสะอาดสำหรับประเทศไทยในอนาคต