โซลูชันฉลาดใช้

โซลูชันฉลาดใช้

บริการออกแบบโซลูชันยานพาหนะไฟฟ้า และให้บริการด้านบริหารจัดการระบบขนส่งแบบครบวงจรที่ตอบความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าองค์กร โดยมีแพ็คเกจที่หลากหลายรูปแบบ พร้อมดิจิทัลแพลตฟอร์มบริการเช่ารถไฟฟ้า คาร์ แชร์ริ่งและบริการไรด์ แชร์ริ่ง เพื่อสนับสนุนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในองค์กรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน