ข้อมูลติดต่อบริษัท

ติดต่อเรา

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ลูกค้าสัมพันธ์ +66 2095 6599
โทรศัพท์ +66 2095 6595
แฟกซ์ +66 2095 6569
อีเมล contact@banpunext.co.th