ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเดินทางคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกล มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน และทุกภาคส่วนในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งที่ใช้ทั้งต้นทุน และเวลาในการเดินทางขนส่งสินค้าในแต่ละวัน รวมถึงหลายๆ คนเลือกใช้ยานพาหนะส่วนตัวมากกว่าขนส่งสาธารณะ และด้วยจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการจราจรติดขัดบนท้องถนน เรื่องตารางการเดินรถสาธารณะที่ไม่แน่นอน รวมถึงปัญหามลภาวะทางอากาศ หรือภาวะของฝุ่น PM2.5 ที่ยังคงสร้างผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เริ่มมีการนำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดแรงผลักดัน โซลูชันพลังงานฉลาดขึ้น เพื่อเอื้ออำนวย และพัฒนาการขับเคลื่อนในการเดินทางมีสะดวกสบาย และควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ ติดตามตารางเดินรถแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน การใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาทดแทน ทำให้เกิดการเดินทางที่เรียกว่า ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) โดยนำเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ มาพัฒนาร่วมกับยานพาหนะไฟฟ้า ให้เป็นระบบบริการที่เติมเต็มการใช้ชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น พร้อมตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้การเดินทางสาธารณะมีความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

โซลูชันพลังงานฉลาด นำมาใช้เพื่อพัฒนาหลายๆ ด้านจนเกิดเป็น เมืองอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนการเดินทางแบบ ขนส่งอัจฉริยะ ช่วยให้การจัดการด้านขนส่งมีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น คาดการณ์เวลาได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่าง บ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT) ที่ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทยที่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มมาช่วยบริหารการขนส่งในองค์กร และรองรับการเดินทางของคนยุคใหม่ เช่น บริการไรด์ แชร์ริ่ง (Rides haring) ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน จากบริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางที่ประหยัดมากขึ้น และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ลดการเกิดจราจรติดขัด สามารถเรียกใช้บริการและจ่ายเงินอย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้เราพัฒนาเป็น เมืองอัจฉริยะ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV Car Sharing) ในการขับขี่ระยะสั้น หรือ e-Ferry เรือท่องเที่ยวทางทะเลพลังงานไฟฟ้า สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) โดยไม่ก่อให้เกิดคราบน้ำมันลงทะเลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน

หากพัฒนาการขนส่งอัจฉริยะได้สำเร็จอย่างเพียงพอ การเดินทางสัญจรภายในเมืองจะสะดวกสบาย คาดการณ์ได้ ไม่ต้องเผื่อเวลาหลายชั่วโมงเพื่อไปรอรถสาธารณะที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ และที่สำคัญยังช่วยลดมลพิษในอากาศที่เกิดจากควันรถได้อีกด้วย หากเป็นเช่นนั้น การจราจรที่ติดขัดจะลดลงเมื่อการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และใช้งานง่าย หลายๆ คนจะเริ่มหันมาใช้ขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น 

บ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT) เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พัฒนาการขับเคลื่อนการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะเพื่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ยกระดับทางด้านเศรษฐกิจการขนส่งให้กับคนเมืองได้รับความสะดวกสบาย ราคาประหยัดและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําเสนอโซลูชันพลังงานฉลาดอย่างหลากหลายครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ และแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมด้วยบริการหลังการขายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงาน และทีมลูกค้าสัมพันธ์คอยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง