ในปัจจุบัน “พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมและสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หลายองค์กรจึงเลือกติดตั้งระบบ “โซลาร์ รูฟท็อป” (Solar Rooftop) หรือ ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพราะนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการดำเนินงานซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต และสอดคล้องกับเทรนด์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) 

สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการติดตั้ง “โซลาร์ รูฟท็อป” ควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้ระบบ โซลาร์ รูฟท็อป หรือการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และอยู่ได้นานที่สุด

โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) คืออะไร?

ระบบ โซลาร์ รูฟท็อป หรือการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารที่เราต้องการใช้พลังงาน หรือหากหลังคาอาคารมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ก็สามารถติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถที่มีพื้นที่โล่งกว้างได้ โดยแผงโซลาร์เซลล์จะรับพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วส่งต่อไปยังตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้งานกับเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคาร

ข้อมูลคือสิ่งสำคัญ เตรียมให้พร้อมเพื่อแผนการลงทุน 

การเตรียมข้อมูลก่อนติดตั้ง โซลาร์ รูฟท็อป ให้พร้อมคือสิ่งสำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของตนและความต้องการไฟฟ้าในตัวอาคาร เพื่อนำมาคำนวณแผนการลงทุนการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ว่าควรติดตั้งขนาดและปริมาณเท่าไร ซึ่งข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าที่ควรเตรียม ได้แก่

  • ภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวบรวมจากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน
  • แบบแปลนไฟฟ้าแบบไดอะแกรม (Electrical Single Line Diagram)
  • โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Load Profile)

การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะจะช่วยให้ทราบว่าอาคารที่ต้องการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ เช่น การตรวจสอบประเภทของหลังคาอาคาร ขนาด และความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา 

นอกจากนี้อีกสิ่งที่สำคัญคือ เอกสารต่างๆ ที่ต้องยื่นเพื่อขออนุญาตติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบแปลนโครงสร้างอาคาร รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร เป็นต้น

หมดปัญหากวนใจ เมื่อติดตั้งกับผู้เชี่ยวชาญ 

การติดตั้งระบบ โซลาร์ รูฟท็อป ไม่ใช่เพียงนำแผงโซลาร์เซลล์ไปวางไว้บนหลังคาอาคารแล้วจะใช้ไฟฟ้าได้ทันที แต่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้ง ดังนั้นการติดตั้ง โซลาร์ รูฟท็อป แต่ละครั้งจึงต้องมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจ ประเมิน ไปจนถึงการออกแบบ และวางระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เช่น คำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ให้สัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้างของหลังคาเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด การดูแลติดตั้งวงจรไฟฟ้าของโซลาร์ รูฟท็อปให้เข้ากับวงจรไฟฟ้าของตัวอาคาร การวางระบบกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง การเลือกชนิดของแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะกับการใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ

ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการด้านการติดตั้ง โซลาร์ รูฟท็อป จึงควรเลือกผู้ให้บริการที่มีบริการครบพร้อม มีวัสดุอุปกรณ์ครบครัน ที่สำคัญคือมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัยที่สุด ลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ “บริการหลังการขาย”

โดยปกติอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์จะยาวนานถึง 25 ปี แต่ในช่วงระยะเวลานั้นการดูแลรักษาตัวแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ และคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบโซลาร์ รูฟท็อป ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการด้านการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ที่สามารถดูแลหลังการติดตั้งได้อย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วจนครบอายุการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การมีระบบ Call Center พร้อมรับแจ้งปัญหาด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง การมีวิศวกรคอยตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่เสมอ และการมีแอปพลิเคชัน Smart Service ที่ให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้เองและแจ้งเตือนเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในระยะยาว

การติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อปเป็นอีกหนึ่งในการประหยัดพลังงานที่จะช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการลดต้นทุนได้ในระยะยาว และพัฒนาได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน แต่อีกสิ่งที่ต้องใส่ใจคือ การเลือกผู้ให้บริการด้านการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปที่ดี เชี่ยวชาญ คอยดูแลหลังการติดตั้ง ก็จะทำให้สามารถใช้ระบบโซลาร์ รูฟท็อปได้อย่างยาวนานและคุ้มค่า